Så bygger man en trossbotten på en torpargrund

Att bygga en trossbotten på en torpargrund är inte särskilt svårt om man har kunskap om tekniken och de verktyg som behövs. En trossbotten består av två lager med reglar som vilar på torpargrunden och som sedan bär upp golvet. Här är några steg som man kan följa för att bygga en trossbotten:

Så bygger du trossbotten – steg för steg

  1. Börja med att lägga ut golvspånskivor på torpargrunden. Detta skapar en jämn yta och förhindrar att golvet kommer i direkt kontakt med torpargrunden, vilket kan leda till fuktproblem.
  2. Lägg ut den första raden med reglar, som ska vila på golvspånskivorna. Reglarna ska vara av en dimension som passar för det aktuella golvet.
  3. Fäst reglarna med hjälp av skruvar och pluggar. Se till att reglarna är jämnt fördelade och ligger i våg.
  4. Lägg ut det andra lagret av reglar ovanpå det första. Detta lager ska vara vinkelrätt mot det första lagret för att skapa en stabil konstruktion.
  5. Fäst det andra lagret av reglar på samma sätt som det första lagret, med hjälp av skruvar och pluggar.
  6. Lägg ut isolering mellan reglarna för att förhindra kallras. Det är också viktigt att ventilera utrymmet under golvet för att undvika fukt- och mögelskador.
  7. Lägg slutligen ut golvmaterialet ovanpå reglarna.

Genom att följa dessa steg kan man bygga en trossbotten på en torpargrund som är stabil, hållbar och lämpad för att bära upp golvet. Det är dock viktigt att man har kunskap om tekniken och använder rätt verktyg för att få ett optimalt resultat.

bygga trossbotten torpargrund