Flytblock till bryggor: En komplett guide – Allt du behöver veta

En brygga är inte bara en konstruktion som tillåter båtar att lägga till kajen, utan också en plats där man kan umgås och koppla av vid vattnet. För att bygga en hållbar och säker brygga behövs det rätt utrustning och material. En av de viktigaste komponenterna i bryggkonstruktion är flytblock. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad det är, varför de är viktiga, och vad man ska tänka på när man väljer dem för bryggbyggnad.

Vad är flytblock?

Flytblock, också kända som flytkuber och pontoner, är block av plast eller betong som används för att skapa flytkraft i vatten. Dessa block används vanligtvis i byggandet av bryggor och andra marina strukturer där flytkraften är avgörande för att upprätthålla stabilitet och hållbarhet. Flytblock är tillverkade av slitstarka material som kan motstå korrosion, ultraviolett ljus och extrema väderförhållanden.

Varför är flytblock viktiga i bryggkonstruktion?

Flytblock är en av de viktigaste komponenterna i bryggkonstruktion eftersom de ger flytkraft åt hela konstruktionen. Utan flytblock skulle bryggan sjunka ner i vattnet och förlora sin stabilitet och funktion. Dessa block fungerar som fundament och gör att bryggan kan stanna ovanför vattnet samtidigt som den tillåter båtar att lägga till vid kajen. En annan fördel är att de kan justeras för att anpassa sig till vattenståndsförändringar och ge extra stabilitet till bryggan.

Hur väljer man rätt flytblock för sin bryggkonstruktion?

Att välja rätt flytblock är viktigt för att se till att bryggan blir hållbar och säker. Här är några faktorer att tänka på när man ska köpa dessa block:

1. Viktbelastning

Det första steget i att välja flytblock är att bestämma hur mycket vikt som kommer att placeras på bryggan. Viktbelastningen bestäms av antalet personer som kommer att använda bryggan, storleken på båtarna som kommer att lägga till, och eventuella extra funktioner som kommer att läggas till, som till exempel en pool eller en lounge.

2. Placering

Det är också viktigt att tänka på var flytblocken kommer att placeras i förhållande till bryggan. De bör placeras så att de ger jämn flytkraft och stabilitet åt hela bryggan. Om blocken placeras felaktigt kan det resultera i en obalanserad brygga som kan vara farlig att använda.

3. Material

Flytblock finns i två huvudtyper av material: plast och betong. Plastblock är vanligtvis billigare och lättare att hantera än betongblock. De är också lätta att justera och anpassa efter vattenståndsförändringar. Betongblock är däremot mer hållbara och stabila än plastblock och kan hålla för högre viktbelastningar.

4. Miljöpåverkan

När man väljer flytblock är det också viktigt att tänka på miljöpåverkan. Plastblock kan ha en negativ påverkan på miljön eftersom de kan brytas ner och orsaka förorening i vatten. Betongblock är mer hållbara och har en lägre miljöpåverkan. Det är också viktigt att välja flytblock från tillverkare som tar hänsyn till miljön och arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Installation av flytblock: Steg för steg

När man har valt rätt flytblock är nästa steg att installera dem på rätt sätt. Nedan följer en guide om hur detta går till.

Verktyg du behöver:

Så här gör du:

 1. Placera flytblocken

  Placera flytblocken på plats där du vill ha dem och justera deras position för att säkerställa att de är nivå. Använd en vattennivå för att mäta om blocken är på samma nivå. Justera positionen genom att knacka försiktigt på blocket med en hammare tills det är i linje.

 2. Fäst blocken

  Fäst flytblocken på plats genom att skruva fast dem på ytan. För att göra detta, placera skruvarna genom blockens hål och in i ytan där du vill placera dem. Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna tills de sitter ordentligt fast.

 3. Kontrollera blockens placering

  Kontrollera att blocken är korrekt placerade genom att använda en vattennivå och kontrollera deras position igen. Om de inte är på rätt nivå, justera dem genom att knacka på blocket med hammaren tills de är i linje.

 4. Säkra blocken

  Säkra blocken genom att lägga en snörning runt dem. Använd stegarna för att komma upp till blockens höjd och fäst snörningen runt blocken. Dra åt snörningen ordentligt för att säkerställa att blocken inte rör sig från sin plats.

 5. Kontrollera blockens stabilitet

  Slutligen, kontrollera blockens stabilitet genom att försiktigt trycka på dem från olika vinklar. Om blocken är korrekt placerade och fästa på plats, ska de inte röra sig eller luta sig.

Vanliga misstag folk gör när de installerar flytblock

Att lägga flyttblock kan vara en enkel process om det görs korrekt, men det finns några vanliga misstag som kan uppstå. Här är några av de vanligaste misstagen som människor gör när de lägger flyttblock:

 • Inte kontrollera blockens nivå: Det är viktigt att blocken är nivå, annars kan det leda till ojämna ytor eller instabilitet. Se till att använda en vattennivå och kontrollera blocken från olika vinklar.
 • Inte använda tillräckligt med skruvar: Att använda för få skruvar eller skruva dem för löst kan göra att blocken rör sig eller lossnar från sin plats. Se till att använda tillräckligt med skruvar och dra åt dem ordentligt.
 • Inte justera blocken ordentligt: Att inte justera blocken ordentligt kan leda till ojämna ytor eller instabilitet. Se till att justera blocken noggrant för att säkerställa att de är på rätt plats.
 • Inte säkra blocken ordentligt: Att inte säkra blocken ordentligt med snörning eller andra fästanordningar kan göra att de rör sig eller lossnar från sin plats. Se till att använda tillräckligt med snörning och dra åt dem ordentligt.
 • Använda fel typ av block: Att använda fel typ av block för dina behov kan leda till att de inte fungerar som de ska. Se till att välja rätt typ av block för ditt projekt och använda dem korrekt.
 • Inte rengöra ytan ordentligt: Att inte rengöra ytan ordentligt innan du lägger blocken kan leda till att de inte sitter fast ordentligt eller att de rör sig senare. Se till att rengöra ytan ordentligt innan du lägger blocken.

Vanliga frågor och svar

Kan jag använda flytblock till andra marina strukturer än bryggor?

Ja, flytblock kan användas till andra marina strukturer som bryggor, båthus, flytbryggor och pontoner.

Vilket material är bäst för flytblock?

Valet av material beror på viktbelastning, miljöpåverkan och användningsområde. Plastblock är vanligtvis billigare och lättare att hantera medan betongblock är mer hållbara och stabila.

Kan jag installera flytblock själv?

Ja, det är möjligt att installera dem själv om du har rätt verktyg och kunskap. Men det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar och se till att installationen är säker och stabil. Om du är osäker på installationen rekommenderas det att du anlitar professionella för att installera flytblocken åt dig.

Kan jag använda begagnade flytblock till min bryggkonstruktion?

Det är inte rekommenderat att använda begagnade flytblock eftersom det är svårt att bedöma deras tillstånd och hållbarhet. Det är bättre att investera i nya block för att säkerställa att bryggan är hållbar och säker.

Vad är den genomsnittliga livslängden för flytblock?

Den genomsnittliga livslängden beror på kvalitet, material och användning. Plastblock har vanligtvis en kortare livslängd än betongblock och kan behöva bytas ut var 10-15 år. Betongblock kan hålla i upp till 50 år eller mer beroende på användning och skötsel.

flytblock

För- och nackdelar med flytblock

Fördelar

 • Ger nödvändig flytkraft för bryggkonstruktionen
 • Justerbara för att anpassa sig till vattenståndsförändringar
 • Kan stödja hög viktbelastning
 • Lätta att hantera och installera
 • Kan vara kostnadseffektiva alternativ till andra flytande strukturer

Nackdelar

 • Flytblock i plast kan ha en negativ miljöpåverkan
 • Plastblock har en kortare livslängd jämfört med betongblock
 • Kan bli instabila vid höga vågor och strömmande vatten
 • Begränsade designalternativ jämfört med andra marina strukturer
 • Kräver regelbunden inspektion och underhåll för att säkerställa hållbarhet och säkerhet.

Bästa återförsäljarna av flytblock

ÅterförsäljareProdukterMaterialPrisnivåPrisInstallationKundservice
ByggmaxVit flytpontonPlastLåg2 995 krEnkelBra
Svenska FlytblockFlytpontonerPlastMedelFrån 4 300 krEnkelBra
HF BrygganA-pontonerBetongHögFrån 8 000 krSvårareUtmärkt
MarinbrygganFlytblockPlastMedelFrån 2 495 krEnkelBra
Öhmans TräFlytpontonerPlastLåg1 390 krEnkelBra

Som man kan se varierar priserna beroende på återförsäljare och produkt. Priserna för Byggmax och Öhmans Trä är lägre medan Svenska Flytblock och Marinbryggan ligger i en medelprisklass. HF Bryggan är den dyraste återförsäljaren med hög kvalitet på betongpontonerna.

Sammanfattning

Flytblock är en viktig komponent i bryggkonstruktion eftersom de ger flytkraft och stabilitet till hela konstruktionen. När man väljer flytblock är det viktigt att tänka på viktbelastning, placering, material och miljöpåverkan. Genom att följa tillverkarens anvisningar och säkerställa en jämn och stabil installation kan man bygga en hållbar och säker brygga som kan användas under många år framöver.

Flytblock till bryggor