Täckbark: En djupdykande guide

Täckbark är en vanlig och praktisk lösning för trädgårdsentusiaster och markägare för att skydda sina växter och jord från yttre påverkan, som t.ex. klöver, och för att bibehålla en sund växtmiljö. Täckbark finns i olika former, storlekar och material, vilket kan göra det svårt att veta vilken typ som är bäst lämpad för ens specifika behov.

I denna djupdykande guide om täckbark kommer vi att utforska de olika typerna, dess användningsområden, fördelar och nackdelar samt tips och råd för att välja och applicera rätt typ av täckbark. Oavsett om du är en erfaren trädgårdsmästare eller nybörjare, kommer denna artikel att hjälpa dig att få en bättre förståelse för dess användning och effekten på din trädgård eller mark.

Täckbark i olika former

Storsäck

täckbark storsäck

Täckbark i storsäckar är en vanlig form som används för att täcka större ytor, såsom trädgårdssängar och större grönsaksland. Fördelen med storsäckar är att de är enkla att transportera och applicera, vilket sparar tid och energi. De är också idealiska för större projekt där mycket täckmaterial behövs.

En annan fördel med storsäckar är att de ofta erbjuder ett bättre pris per kvadratmeter jämfört med mindre mängder i exempelvis lösvikt. Nackdelen med storsäckar är att de kan vara svåra att hantera för mindre projekt eller mindre utrymmen. Dessutom tar de upp mycket utrymme, vilket gör det svårt att förvara dem på en mindre trädgård.

Lösvikt

Täckbark i lösvikt är ett alternativ till storsäckar som ofta används för mindre projekt och mindre ytor. Fördelen med lösvikt är att det är enkelt att hantera och applicera på mindre ytor, vilket ger en mer precision vid appliceringen. Det är också enklare att förvara och kräver mindre utrymme än storsäckar.

Nackdelen med lösvikt är att priset ofta är högre per kvadratmeter jämfört med storsäckar. Dessutom kan det ta längre tid att applicera lösvikt jämfört med storsäckar på grund av dess mindre storlek. En annan nackdel med lösvikt är att det kan vara svårare att hitta i mindre orter och områden, vilket gör det svårt att få tag på om det behövs stora mängder – i sådant fall behöver du köpa det online, vilket ofta inte är lika praktiskt.

Användning av täckbark för olika växter

 • Jordgubbar: Det är idealiskt för jordgubbar eftersom det hjälper till att hålla bort ogräs, behålla fukt i jorden och skydda mot direkt solljus. Den bästa typen av täckmaterial för jordgubbar är halm eller torv. Halm har den fördelen att det också bidrar till att hålla jorden varm, vilket kan öka tillväxten av jordgubbar.
 • Häckar: Täckbark är också ett bra val för häckar, eftersom det bidrar till att bevara fuktigheten i jorden, skydda rötterna mot skador och kontrollera tillväxten av ogräs runt häcken. Barkmulch eller träflis är vanliga val för täckmaterial för häckar.
 • Träd: Det är också användbart runt träd för att även där reducera tillväxten av ogräs, skydda rötterna och bevara fuktigheten i jorden. Barkmulch eller träflis är vanligtvis de bästa valen för täckbark runt träd. Det är dock viktigt att inte applicera det direkt på stammen av trädet, eftersom det kan leda till fuktuppsamling och skada på trädet.
 • Pallkragar: Barkmulch eller torv är ett perfekt val för täckmaterial runt pallkragar för att främja dess tillväxt.
 • Kirskål: Placera en tjock lager av täckbark över området där kirskål växer för att hindra ljus och luft från att nå ogräset. Barkmulch eller torv är bra val för kirskål. Det är dock viktigt att fortsätta, med jämna mellanrum, att kontrollera tillväxten av kirskål och ta bort det så fort det dyker upp, förslagsvis med en vertikalskärare.
 • Hallon, blåbär och rosor: Täckbark för hallon är ett måste för att mota bort ogräs samt att bibehålla fuktigheten i jorden och dessutom skydda rötterna mot skador. Halm eller torv är lämpliga val för hallon, blåbär och rosor.
VäxterRekommenderat täckmaterial
Jordgubbar, blåbärHalm, torv
RosorBark, torv
TrädBark, träflis
HäckarBark, träflis
PallkragarBark, torv
Rekommenderad användning för olika växter
barkmylla eller täckbark

Barkmylla eller täckbark: Skillnader samt för- och nackdelar

Barkmylla och täckbark är två vanliga val för trädgårdsmästare och markägare för att skydda sina växter och jord från yttre påverkan och för att bibehålla en sund växtmiljö.

Barkmylla är en blandning av jord och finfördelad bark som används för att förbättra markstrukturen och bibehålla fuktigheten i jorden. Täckbark, å andra sidan, är ett lager av bark som placeras ovanpå jorden för att skydda mot sol, vind och regn samt för att minska tillväxten av ogräs och klöver.

Fördelar med barkmylla:

 • Förbättrar markstrukturen och bibehåller fuktigheten i jorden.
 • Innehåller näringsämnen som kan bidra till en bättre växtmiljö.
 • Minskar erosion och skyddar rötterna från skador.

Nackdelar med barkmylla:

 • Dyrare än vanlig jord.
 • Kan dra till sig skadedjur och insekter som termiter.
 • Begränsar tillväxten av vissa växter som behöver en torrare jordmiljö.
 • Felaktig användning av barkmylla kan leda till kväveminskning i jorden.

Fördelar med täckbark:

 • Skyddar jorden från yttre påverkan som sol, vind och regn.
 • Minskar risken för klöver och ogräs.
 • Hjälper till att bevara fukt i jorden och minskar behovet av bevattning.
 • Förbättrar markstrukturen och skyddar mot erosion.
 • Skapar en enhetlig och estetiskt tilltalande trädgårdsdesign.

Nackdelar med täckbark:

 • Kan också locka till sig skadedjur och insekter som termiter.
 • Kan leda till överdriven fuktighet i jorden om det används för mycket.
 • Måste bytas ut efter ett tag och kan vara kostsamt beroende på mängden som behövs. Detta är orsaken till varför många hellre köper täckbark i storsäck istället för lösvikt, eftersom det blir billigare på sikt.
 • Tungt arbete vid applicering av större trädgårdar, en skottkärra är därför i princip ett krav för att det inte ska bli för tungt.
TäckmaterialFördelarNackdelar
BarkmyllaFörbättrar markstrukturen, bibehåller fuktighetDyrare än vanlig jord, felaktig användning leder till kväveminskning i jorden, lockar skadedjur
TäckbarkSkyddar jorden, förbättrar markstrukturen, håller kvar fuktDrar till sig skadedjur, kan begränsa tillväxt av vissa växter
HalmSkyddar jorden, bevarar fukt, hjälper till att kontrollera ogräsLocka till sig skadedjur och insekter, har lägre livslängd än andra täckmaterial
SågspånSkyddar jorden, bevarar fukt, skyddar rötter från skadorOrsakar kväveminskning i jorden, dyrare än andra alternativ
Jämförelse mellan täckmaterial

Tips för att använda täckbark i slänter

Att använda täckbark i slänter kan vara en utmaning, men det är trots detta en ytterst effektiv metod för att bevara markens kvalitet och förhindra erosion. Även en ogräsduk är förträffligt effektivt.

 1. Välj rätt typ av täckbark: Det finns olika typer som passar olika typer av sluttningar och jordar. Det är viktigt att välja rätt typ av täckbark som passar för din specifika sluttning och jordförhållanden.
 2. Förbered marken: Innan du lägger ut täckbark på sluttningen, se till att marken är jämn och fri från stora stenar och klumpar. Om det finns några stora föremål på marken orsakar det ojämn fördelning och minska r dess effektivitet.
 3. Lägg ut den i lager: Lägg ut täckbarken i ett tjockt lager för att säkerställa att marken skyddas ordentligt. Lagret ska vara minst 10-15 cm tjockt för att skydda jorden under och förhindra att ogräs och andra oönskade växter växer upp.
 4. Använd pinnar för att hålla barken på plats: Slänter är i somliga fall väldigt branta, därför är det viktigt att säkra täckbarken på plats för att förhindra att den blåser bort eller glider nerför sluttningen. Använd således pinnar eller stift för att hålla den på plats.
 5. Se till att det inte täcker växternas stammar: Att täcka stammarna kan orsaka fukt att samlas runt stammen och leder i värsta fall till röta.
 6. Byt ut täckbarken regelbundet: Eftersom täckbark bryts ner med tiden och förlorar sin effektivitet, måste du byta ut det varje år eller vartannat år för att säkerställa att marken fortfarande skyddas och för att se till att den fortsätter att se snygg ut.