Ogräsbrännare bäst-i-test

 

Hecht 2000 W

 • Reglerbar temperatur mellan 80-650°C
 • Luftflöde på 500 l/min
 • Utmärkt varumärke
 • Kan användas som varmluftspistol
 • Snygg design
 • Ergonomiskt skaft
 

Hortus 2000W

 • Med värmepistolfunktion för att ta bort folie och gammal färg
 • Helt utan kemikalier
 • Billig i drift
 • Väger endast 1 kg
 • Effekt på 2000W
 

Hozelock brännare

 • Utser ogräset för termisk chock
 • Miljövänlig
 • Effektiv ogräsbekämpning utan kemikalier
 • Avkylningsläge efter användning
 • Billigt pris

Hitta på sidan

Bästa ogräsbrännare 2022

Genom att använda en ogräsbrännare kan du på ett miljömedvetet sätt eliminera ogräs. Med en svepande rörelse för du brännaren några centimeter ovanför ogräset, varpå växten bryns. Därefter påbörjas en sönderdelning av cellerna i den oönskade växten. Eftersom du inte bränner växten, kommer den istället dö av törst. Efter detta är det busenkelt att identifiera den brynta växten på grund av att färgen blir brun, för att sedan kompostera resterna och voilá – ogräset är borta. På så sätt slipper du böja ryggen och slita upp rot efter rot bara för att en tid senare se en ny växt på samma plats.

På grund av att det numera är så smidigt har utbudet av ogräsbrännare vuxit explosionsartat på senare tid. Därför har vi sammanställt en lista över de bästa ogräsbrännarna på marknaden. På så sätt slipper du läsa på om varje individuell produkt, utan kan istället luta dig tillbaka och välja en modell från vår topplista. Dessutom har vi författat en köpguide nedan, innehållandes allt från vad du behöver tänka på innan köpet, till för- och nackdelar om varje produkt.

Börja med att förkovra dig i all information nedan, för att därefter göra ett så genomtänkt val som möjligt.

ProduktPrisklass
1. Hecht 2000 WBästa modellen
2. Hortus 2000WBästa budgetvarianten
3. Hozelock brännareBästa premiumvarianten

Så väljer du ogräsbrännare

För att välja rätt ogräsbrännare finns det några saker du ska veta. Först och främst kan du välja mellan en eldriven eller gasoldriven variant. Därtill måste du fundera huruvida du vill använda den med vagn så det blir lättare att släpa en eventuell gastub. Utöver dessa faktorer har vi nedan listat vad du ska tänka på innan du köper en ogräsbrännare.

Ogräsbrännare med gasol

Det första du måste du ställning till är huruvida du vill ha en ogräsbrännare med gasol, eller en som använder gas. Det förra alternativet är mest populärt på grund av att du kan använda den längre. Dessutom är lågans intensitet jämn och stark. Av en orsaken väljer de flesta den gasoldrivna varianten. Dock är riskerna större med gas av det självklara skälet att du själv måste konka runt gasoltuben, och om den självantänder är faran inte långt borta. Vidare måste du med jämna mellanrum tanka ogräsgrännaren med gasol, vilket både tar tid och kostar pengar.

Fördelar med gas:

 • Jämn och stark låga.
 • Går att använda under en lång tidsperiod.
 • Inga miljöskadliga kemikalier.

Nackdelar med gas:

 • Lätt att råka bränna för länge och för mycket.
 • Måste fyllas på med gasol vilket kostar pengar och tar tid.
 • Kräver att du konkar runt på en tung gasoltub. Observera: det finns en smidig lösning på detta, nämligen att använda en ogräsbrännare med vagn.

Elektrisk ogräsbrännare

Ett utmärkt alternativ till gasbrännaren är den elektriska ogräsbrännaren. Tack vare att den får ström från eluttaget slipper du den farliga gastuben. Däremot behöver du dessvärre en lång sladd för att fritt kunna röra dig i trädgården. Vidare saknar faktiskt den eldrivna varianten en låga och använder istället varmluft som försätter ogräset i chock med dödliga konsekvenser. På så sätt slipper du både faran med en eldflamma som närhelst kan tas som gisslan av vinden, samt den vikt som gör det jobbigt att använda en gasdriven variant.

Fördelar med el:

 • Använder varm luftström (över 600°) istället för eld.
 • Betydligt billigare.
 • Säkert och tryggt att använda.
 • Ingen brandfara.
 • Kopplas in i det vanliga eluttaget.
 • Använder inga kemikalier som är dåliga för miljön.

Nackdelar med el:

 • Kräver snirkliga förlängningssladdar för att röra dig över längre avstånd.
 • Saknar en jämn och stark eldflamma.
 • Har du inget eluttag där du vill bränna går den inte att använda.

Ogräsbrännare med vagn

Som nämnt ovan är det i längden otympligt att dra runt en tung gastub helt själv. Därför har många tillverkare producerat en variant med vagn vari du placerar den tunga gasoltuben. Därmed är det problemet löst. Tänk på att du fortfarande måste vara noga med säkerhetsanvisningarna då en vagn inte gör arbetet säkrare, utan endast smidigare.

Pris

En ogräsbrännare kostar mellan 300 – 2000 kronor. Den elektriska modellen är betydligt billigare än den gasdrivna och kostar vanligtvis mindre än tusenlappen. Dock ska inte lägga alltför stor vikt vid priset, för i slutändan är det kvaliteten och resultatet som är det viktigaste. Därför ska du inte köpa första bästa alternativ du ser, utan istället ska du i lugn och ro fundera över dina behov och välja utifrån detta.

Fördelar med ogräsbrännare

 • Bränn mer än bara ogräs
  Många är av uppfattningen att du enkom kan bränna ogräs, men det är inte sant. Även mossa, tistlar, nässlor, maskrosor och gräs går att bränna bort. Därmed är det ett mångfacetterat verktyg som kommer väl till hands om du har en intilliggande trädgård nära din bostad.
 • Arbeta ergonomiskt i trädgården
  På grund av att du slipper böja ryggen behöver du heller inte oroa dig för framtida belastnings- eller förslitningsskador. Tack vare utformningen på verktygen kan du stå helt upprätt och med långsamma, svepande rörelser bränna bort växterna på ett ergonomiskt sätt.
 • Tina is på vintern
  Är du kreativ är det lätt att hitta på andra sätt att använda ogräsbrännaren på. Till exempel kan du tina upp isen på din garageuppfart, smart va?

Nackdelar med ogräsbrännare

Fastän det finns betydligt fler fördelar än nackdelar med ogräsbrännare, finns det likväl några saker i den negativa kolumnen du ska veta om.

 • Kan behövas fler bränningar
  Trots att du brynt några oönskade växtligheter finns det risk för att de kommer tillbaka. Orsaken är att alla biologiska organismer är experter på överlevnad, så även människan. Sålunda kan ogräs börja växa igen om du inte lyckats döda alla celler inuti. Alltså finns det de tillfällen då du måste bränna den två gånger, vilket för många kan upplevas irriterade.

Så använder du en ogräsbrännare

Visst kan du använda en ogräsbrännare hur du vill, men det finns erfarenhetsbaserade rekommendationer som gör att ogräset hålls borta så länge som möjligt. Därför beskriver vi nedan hur du på bästa sätt använder brännaren.

 1. Sätt på brännaren på ett säkert avstånd från brännbara material.
 2. Vänta 30 sekunder tills den är uppvärmd.
 3. Håll flamman 5-10 centimeter ifrån ogräset i max 1 sekund. Kom ihåg: Vi vill bryna växten – inte bränna den.
 4. Kontrollera att du gjort rätt genom att med fingrarna trycka på ett blad; ser du en svart fläck där fingret tryckte så är cellerna döda och du har gjort rätt.

För att få så lite ogräs som möjligt rekommenderas det enhälligt att bränna varannan vecka från mars till sommarens slut.

Säkerhetstips för ogräsbrännare

Jag ska inte skrämma upp dig nu. Men faktum är att ogräsbrännaren är boven till många olyckor. Anledningen till detta är bristen på kunskap, d.v.s. de flesta användare börjar använda brännaren utan att läsa varken instruktionsmanualen eller säkerhetsanvisningarna. Som en konsekvens av den nonchalanta förberedningen börjar intilliggande föremål som t.ex. en husvägg att fatta eld. Plötsligt har elden spridits och det är fullt pådrag. Därför är det extremt – låt mig korrigera – livsviktigt, att använda ogräsbrännaren varsamt och följa nedanstående säkerhetstips och rekommendationer.

 • Stoppa om det blåser ute
  Om det börjar blåsa häftigt medan du använder ogräsbrännaren ska du med omedelbar verkan pausa bränningen genom att stänga av maskinen. Orsaken är att en stark vindpust kan ta med sig en del av lågan och slunga den vidare till ett brännbart material. Dessutom ska du vänta i några timmar så du kan säkerställa att blåsten lugnat ner sig. Mot den bakgrunden ska du givetvis inte heller börja bränna om du ser att väderprognoserna indikerar storm eller stark vind. Summa summarum: vattna ogräset alternativt vänta tills det regnar, och börja bränna först då. På så sätt minimerar du brandriskerna.
 • Ha en eldsläckare i närheten
  Fastän du följer ovanstående rekommendation finns det ändock risk för brand. Därför ska du ha för vana att alltid ta med dig en eldsläckare som du kan placera i nära anslutning till bränningen. Därmed kan du snabbt släcka elden om det i värsta fall skulle ske.

Slutsats

Avslutningsvis vill jag understryka hur viktigt det är att följa säkerhetsråden som medföljer din brännare. Annars riskerar du att försätta dig själv och andra i direkt livsfara. Med det i åtanke ska du således inte vara rädd för att använda den, utan istället vara respektfull, lugn och försiktig. Därmed är det ett stort ansvar som du måste bära. Utöver detta rådet hoppas jag att du funnit denna guide hjälpsam, och har du några frågor får du gärna kontakta oss.

Sist men inte minst ska du tänka på att du inte kan få bort ogräs mellan plattor med detta verktyg, utan då behöver du istället använda en så kallad plattrensare avsedd för just detta syfte. Annars kommer du bränna plattorna.

ogräsbrännare ogräsbrännare gasol elektrisk ogräsbrännare